Atlantis

Každý rok pro vás budujeme něco nového, lepšího, abyste se u nás cítili jako doma. Žádný pobyt není stejný jako ten předchozí, i proto se k nám hosté rádi vracejí.

#vicenezhotel

Partneři a dotace

Partneři

 

Dotační programy

Publicita projektu OP PIK
Název projektu: Realizace energetických úspor hotelu ATLANTIS
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021871
Projekt „Realizace energetických úspor hotelu ATLANTIS“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti a ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy v areálu společnosti žadatele. Projekt zahrnuje zateplení stropů, modernizaci vytápění a výměnu myčky nádobí. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.