Partneři a dotační programy

       Dotační programy:


Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Realizace energetických úspor hotelu ATLANTIS

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021871

Projekt „Realizace energetických úspor hotelu ATLANTIS“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti a ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy v areálu společnosti žadatele. Projekt zahrnuje zateplení stropů, modernizaci vytápění a výměnu myčky nádobí. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.