HLÍDÁNÍ DĚTÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY WELLNESS

Službu hlídání dětí mohou využít také hosté wellness po dobu pobytu ve wellness, na masáži či kosmetice.

Službu hlídání dětí nabízíme pro děti od 2 let.

Prosíme rodiče, aby do herny umísťovali děti zdravé, animátorka má právo odmítnout hlídat dítě s příznaky infekční choroby. Děkujeme za pochopení.

Maximální doba hlídání 4 hodiny, každá další započatá hodina 200,-Kč.


Před umístěním dítěte na hlídání je nutné si telefonicky ověřit volnou kapacitu na tel: +420 725 792 157. 

Po dobu saunových rituálů je zajištěno hlídání v dětské herně do 20.00 hod.

Kapacita se mění dle věku hlídaných dětí.


Děti si vyzvedávejte nejpozději 15 min před koncem pracovní doby.