Doba pronájmu

Doba pronájmu 

je u všech balíčků 4 hodiny, každá další započatá hodina je 550 Kč.